2 Krn 2,3n

SALOMON
Ostatnie przygotowania do budowy świątyni*
2 3 Oto ja buduję dom dla imienia Pana, Boga mego, aby Mu go poświęcić, aby palić przed Nim wonne kadzidło, składać nieustannie chleby i ofiary całopalne rankiem i wieczorem, w szabaty i w dni nowiu księżyca, w święta Pana, Boga naszego, i to na wieki w Izraelu*. 4 Dom ten, który ja buduję, będzie wielki, albowiem nasz Bóg większy jest od wszystkich bogów.


Przypisy

2,1 - (2 Krn 2,1-15) - Por. 1 Krl 2,17; 1 Krl 5,15-20.
2,3 - Por. Kpł 24,6; Lb 17,5; Lb 28n.

Zobacz rozdział