2 Krn 24,27

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Niewierność Joasza ukarana
24 27 O jego zaś synach, wielkości podatku* i odbudowie świątyni Bożego domu napisano w Komentarzu do Księgi Królów. A syn jego, Amazjasz, został w jego miejsce królem.


Przypisy

24,27 - Inni tłum.: "proroctw", odnosząc do 2 Krn 24,19n.

Zobacz rozdział