2 Krn 32,30

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Bogactwo i rządy Ezechiasza*
32 30 To właśnie Ezechiasz zamknął wyjście wód z górnego Gichonu i poprowadził je prosto na dół ku zachodowi do Miasta Dawidowego. Ezechiaszowi powodziło się we wszystkich jego przedsięwzięciach.


Przypisy

32,27 - (2 Krn 32, 27-30) - Por. 2 Krl 20,20n.

Zobacz rozdział