2 Krn 33,18n

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Nawrócenie Manassesa
33 18 A pozostałe dzieje Manassesa, jego modlitwa do Boga oraz słowa "Widzących", którzy mówili do niego w imię Pana, Boga Izraela, są opisane w Dziejach Królów Izraela. 19 Jego zaś modlitwa i jej wysłuchanie, wszystkie jego grzechy i występki, miejsca, na których ustanowił wyżyny, ustawił aszery i posągi przed jego upokorzeniem się, zostały zapisane w Dziejach Chozaja*.


Przypisy

33,19 - Inni popr. na: "jego Widzących".

Zobacz rozdział