2 Krn 35,25

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Jozjasz ginie w walce z faraonem*
35 25 Jeremiasz ułożył tren o Jozjaszu, który wszyscy śpiewacy i śpiewaczki wykonują jeszcze po dziś dzień w swoich lamentacjach nad Jozjaszem. I to stało się zwyczajem w Izraelu. Oto zapisane są one w Lamentacjach*.


Przypisy

35,20 - Por. 2 Krl 23,28nn.
35,25 - Por. Jr 22,10.15.18; Lm 2,1-3; Za 12,11-14.

Zobacz rozdział