2 Sm 1,10

KRÓL DAWID
Dawid opłakuje śmierć Saula
1 10 Podszedłem więc i dobiłem go, bo wiedziałem, że nie będzie żył po swoim upadku. Potem zabrałem jego diadem, który miał na głowie, i naramiennik. Przynoszę to memu panu».


Zobacz rozdział