2 Sm 11,1

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Wojna z Ammonitami
11 1 Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni [ziemię] Ammonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie.


Zobacz rozdział