2 Sm 11,27

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Grzech Dawida - Batszeba
11 27 Gdy czas żałoby przeminął, posłał po nią Dawid i sprowadził do swego pałacu. Została jego żoną i urodziła mu syna. Postępek jednak, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się Panu.


Zobacz rozdział