2 Sm 13,1

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Tamar i Amnon
13 1 Oto co się potem wydarzyło: Absalom*, syn Dawida, miał piękną siostrę, której było na imię Tamar*. W niej zakochał się Amnon, [również] syn Dawida.


Przypisy

13,1 - "Absalon" - hebr.: Abszalom; Tamar = palma.

Zobacz rozdział