2 Sm 13,1n

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Tamar i Amnon
13 1 Oto co się potem wydarzyło: Absalom*, syn Dawida, miał piękną siostrę, której było na imię Tamar*. W niej zakochał się Amnon, [również] syn Dawida. 2 Dręczył się tym Amnon, tak że zachorował z powodu swej siostry Tamar. Ponieważ była dziewicą, Amnon nie widział możliwości uczynienia jej czegokolwiek*.


Przypisy

13,1 - "Absalon" - hebr.: Abszalom; Tamar = palma.
13,2 - Z powodu przebywania siostry w domu przeznaczonym tylko dla kobiet.

Zobacz rozdział