2 Sm 15,21

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Ucieczka Dawida
15 21 Ittaj jednak odpowiedział królowi: «Na życie Pana, na życie pana mego, króla: w miejscu, gdzie znajdzie się pan mój, król, czy to na śmierć, czy życie, tam będzie sługa twój».


Zobacz rozdział