2 Sm 15,30

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Ucieczka Dawida
15 30 Dawid tymczasem wstępował na Górę Oliwną. Wchodził na nią płacząc i mając głowę zasłoniętą. Szedł boso. Również wszyscy ludzie, którzy mu towarzyszyli, zasłonili swe głowy i wstępując na górę płakali.


Zobacz rozdział