2 Sm 15,36

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Ucieczka Dawida
15 36 Tam przebywają dwaj synowie: Achimaas Sadoka i Jonatan Abiatara: za ich pośrednictwem możecie mi przekazać każdą nowinę, którą usłyszycie».


Zobacz rozdział