2 Sm 17,17

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Absalom w Jerozolimie
17 17 Tymczasem Jonatan i Achimaas stali u źródła Rogel, czekając, by przyszła służąca i przekazała wieści, które oni mieli zanieść do króla Dawida: nie mogli się bowiem pokazywać, przychodząc do miasta.


Zobacz rozdział