2 Sm 19,14

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Dawid w drodze do Jerozolimy
19 14 Powiedzcie też do Amasy: Czyż nie jesteś kością i ciałem moim? Niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci*, jeżeli ty nie będziesz u mnie na zawsze wodzem zamiast Joaba».


Przypisy

19,14 - Zob. Rt 1,17.

Zobacz rozdział