2 Sm 20,24

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Powstanie Szeby
20 24 Adoram został przełożonym robotników pracujących przymusowo, Jozafat, syn Achiluda, został pełnomocnikiem*,


Przypisy

20,24 - Zob. przypis do 2 Sm 8,16.

Zobacz rozdział