2 Sm 20,25

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Powstanie Szeby
20 25 Szeja* pisarzem, a Sadok i Abiatar - kapłanami.


Przypisy

20,25 - Prawdopodobnie Szewa. Por. 2 Sm 8,17; 1 Krl 4,3.

Zobacz rozdział