2 Sm 21,18-22

UZUPEŁNIENIA
Cztery wojny z Filistynami
21 18 Jeszcze raz doszło do wojny z Filistynami w Gob. Sibbekaj Chuszatyta zabił wtedy Safa, pochodzącego od Rafy*. 19 Kiedy doszło do nowej walki z Filistynami w Gob, Elchanan z Betlejem, syn Jaira*, zabił Goliata z Gat, którego drzewce dzidy wyglądało jak wał tkacki. 20 I jedna jeszcze odbyła się walka w Gat. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi - razem dwadzieścia cztery palce. Pochodził on również od Rafy*. 21 Kiedy urągał Izraelitom, zabił go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida. 22 Ci czterej pochodzili od Rafy* z Gat. Polegli oni z ręki Dawida i jego sług.


Przypisy

21,18 - Tzn z Refaitów, czyli olbrzymów.
21,19 - Popr. wg 1 Krn 20,5.
21,20 - Tzn z Refaitów, czyli olbrzymów.
21,22 - Tzn z Refaitów, czyli olbrzymów.

Zobacz rozdział