2 Sm 22,28

UZUPEŁNIENIA
Pieśń dziękczynna Dawida
22 28 Albowiem Ty wybawiasz naród uniżony, a oczy wyniosłe pognębiasz.


Zobacz rozdział