2 Sm 24,16

UZUPEŁNIENIA
Spis ludności i jego następstwa*
24 16 Anioł wyciągnął już rękę nad Jerozolimą, by ją wyniszczyć, wtedy Pan ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do Anioła, niszczyciela ludności: «Wystarczy! Cofnij rękę!» Anioł Pański znajdował się obok klepiska Arauny Jebusyty.


Przypisy

24,1 - por. 1 Krn 21,1-30 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział