2 Sm 24,17

UZUPEŁNIENIA
Spis ludności i jego następstwa*
24 17 Dawid widząc, że Anioł zabija lud, wołał do Pana: «To ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Niech Twoja ręka obróci się raczej na mnie i na dom mego ojca!»


Przypisy

24,1 - por. 1 Krn 21,1-30 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział