2 Sm 24,9

UZUPEŁNIENIA
Spis ludności i jego następstwa*
24 9 Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności. Izrael liczył osiemset tysięcy wojowników dobywających miecza, Juda zaś - pięćset tysięcy ludzi*.


Przypisy

24,1 - por. 1 Krn 21,1-30 wraz z przypisami.
24,9 - Liczba ta jest w ogóle niepewna. 1 Krn 21,5; podaje liczbę jeszcze wyższą.

Zobacz rozdział