2 Sm 3,7n

KRÓL DAWID
Abner
3 7 Otóż Saul miał nałożnicę, której na imię było Rispa, córkę Ajji. Rzekł <Iszbaal> do Abnera: «Czemu to zbliżyłeś się do nałożnicy mego ojca?»* 8 Te słowa Iszbaala wywołały wielki gniew Abnera. Zawołał: «Czyż to ja jestem przywódcą judzkich psów?* Właśnie teraz, gdy okazuję przywiązanie domowi Saula, twego ojca, jego krewnym i przyjaciołom, i nie dopuszczam, byś wpadł w ręce Dawida, ty doszukujesz się przestępstwa w sprawie tej kobiety.


Przypisy

3,7 - Harem należał do dziedzictwa po poprzednim królu (por. 2 Sm 12,8). Zamach na harem traktowano jako uzurpację praw króla (por. 2 Sm 16,21n; 1 Krl 2,13-25).
3,8 - Dosł.: "głową psa, który jest Judy" - różnie się tłumaczy.

Zobacz rozdział