2 Sm 5,14

KRÓL DAWID
Rodzina Dawida
5 14 Oto imiona tych, którzy urodzili się w Jerozolimie: Szammua, Szobab, Natan, Salomon,


Zobacz rozdział