2 Sm 5,16

KRÓL DAWID
Rodzina Dawida
5 16 Eliszama, Eliada i Elifelet.


Zobacz rozdział