2 Sm 5,6-9

KRÓL DAWID
Dawid królem nad całym Izraelem. Stolica państwa
5 6 Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebusytom, zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: «Nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi». Oznaczało to: «Dawid tu nie wejdzie». 7 Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe. 8 Dawid w tym dniu powiedział: «Ktokolwiek pokona Jebusytów, zdobywając przejście podziemne*, oraz ślepych i kulawych nienawistnych dla duszy Dawida... [ten będzie wodzem]». Stąd pochodzi powiedzenie: «Ślepiec i kulawy nie wejdą do wnętrza domu». 9 Dawid zamieszkał w twierdzy, którą nazwał Miastem Dawidowym*. Zbudował potem mur dokoła: od Millo* do wnętrza.


Przypisy

5,8 - Tekst skażony. Przejście podziemne było prawdopodobnie jedną z metod fortyfikowania miasta, znanych Dawidowi z czasów przebywania u wrogów Izraela. Wiodło ono od źródła Gihon na szczyt Ofelu. Por. 1 Krl 1,33.38.45. końcowe zdanie: por. Kpł 21,17-23.
5,9 - "Miasto Dawidowe" - niegdyś starożytna twierdza Jebusytów, położone jest na wzgórzu wschodnim pomiędzy doliną Cedronu i Tyropeonu. Świątynia i pałac Salomona (por. 1 Krl 5) wznosiły się w północnej części wzgórza. "Millo" - część obwarowań zamku, być może zbiornik na wodę na wypadek oblężenia.

Zobacz rozdział