2 Sm 7,26

KRÓL DAWID
Dom Boży i pałac Dawida
7 26 ażeby na wieki wielbione było imię Twe słowami: Pan Zastępów jest Bogiem Izraela. A dom twego sługi, Dawida, niech będzie trwały przed Tobą.


Zobacz rozdział