2 Sm 8,16

KRÓL DAWID
Zwycięstwo nad sąsiednimi narodami
8 16 Joab, syn Serui, był dowódcą wojska, Joszafat zaś, syn Achiluda, był pełnomocnikiem*,


Przypisy

8,16 - Był to doradca króla, pośrednik między królem a ludem, a także nadworny mistrz ceremonii.

Zobacz rozdział