2 Sm 8,17

KRÓL DAWID
Zwycięstwo nad sąsiednimi narodami
8 17 Sadok, syn Achituba, i Abiatar, syn Achimeleka, byli kapłanami, Serejasz zaś był pisarzem.


Zobacz rozdział