2 Sm 8,18

KRÓL DAWID
Zwycięstwo nad sąsiednimi narodami
8 18 Benajasz, syn Jojady, sprawował dowództwo nad Keretytami i Peletytami*, a synowie Dawida byli kapłanami*.


Przypisy

8,18 - "Keretyci i Peletyci" - przyboczna gwardia Dawida, złożona z najemników cudzoziemskich, być może z Kreteńczyków i Filistynów; "kapłanami" - zapewne w znaczeniu zastępców w czynnościach liturgicznych w których brał udział sam król (por. 2 Sm 6,13-20). Inaczej funkcje synów określa 1 Krn 18,17.

Zobacz rozdział