2 Tes 2,13

Wniosek: Trzymać się łaski!
2 13 Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny* przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.


Przypisy

2,13 - Niektóre rkp i dwa tłumaczenia starożytne zamiast "pierwociny" czytają "od początku". Jednak "pierwociny" lepiej odpowiadają nauce św. Pawła (por. Rz 11,16; Rz 16,5; 1 Kor 16,15). Termin ten oznacza pierwsze plony, płody, owoce składane na ofiarę (por. Pwt 26,2). W znaczeniu przenośnym u św. Pawła wiążą się z tym pojęciem dwie cechy: 1. początku, który suponuje zakończenie, 2. części najlepszej.

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

2 List do Tesaloniczan

2 Tes

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Przybliżamy Kościół światu i świat Kościołowi

Przybliżamy Kościół światu i świat Kościołowi