2 Tes 2,8-12

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa
2 8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust* i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów*, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu*, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.


Przypisy

2,8 - Iz 11,4; por. Ap 19,15.20.
2,9 - Por. Mt 24,11.24; Ap 13.
2,11 - Por. Rz 1,28; 2 Tm 4,4.

Zobacz rozdział