2 Tes 3,17

Pozdrowienie pisane ręką Apostoła
3 17 Pozdrowienie ręką moją - Pawła. Ten znak jest w każdym liście: Tak piszę*.


Przypisy

3,17 - Por. 1 Kor 16,21; Ga 6,11; Kol 4,18.

Zobacz rozdział