2 J 10

Ostrzeżenie przed nauczycielami fałszu
10 Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go,


Zobacz