2 J 7

Ostrzeżenie przed nauczycielami fałszu
7 Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli*, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.


Przypisy

7 - Por. 1 J 2,18n; 1 J 4,1nn.

Zobacz