2 J 8-11

Ostrzeżenie przed nauczycielami fałszu
8 Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. 9 Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód*, a nie trwa w nauce [Chrystusa], ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna. 10 Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, 11 albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.


Przypisy

9 - Tzn. szerzy nowe nauki niezgodne z nauką Chrystusa por. 1 Tm 4,1; 2 Tm 2,16nn.

Zobacz