2 Kor 11,14

OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
Apostoł chlubi się swym życiem pełnym troski o wiernych
11 14 I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.


Zobacz rozdział