2 Kor 13,13

OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
Końcowe polecenia, pozdrowienia i życzenia
13 13 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!


Zobacz rozdział