2 Kor 3,16

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Godność apostolskiego powołania
3 16 A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada*.


Przypisy

3,16 - Wj 3,34.

Zobacz rozdział