2 Kor 4,7

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Udręki i nadzieje apostolskiego życia
4 7 Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.


Zobacz rozdział