2 Kor 5,19

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Apostolskie działanie
5 19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.


Zobacz rozdział