2 Kor 5,8

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
W obliczu rzeczy ostatecznych
5 8 Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.


Zobacz rozdział