2 Kor 5:9-10

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
W obliczu rzeczy ostatecznych
5 9 Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy*. 10 Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.


Przypisy

5,9 - Por. Mt 6,10; Flp 1,20-23; 1 Tes 5,10.

Zobacz rozdział