2 Kor 6,10

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Apostolskie działanie
6 10 jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko*.


Przypisy

6,10 - Por. 1 Kor 7,31.

Zobacz rozdział