2 Kor 6,17

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Ostrzeżenia i wnioski
6 17 Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę


Zobacz rozdział