2 Kor 7,6

OBRONA URZĘDU APOSTOLSKIEGO
Ostrzeżenia i wnioski
7 6 Lecz Pocieszyciel pokornych, Bóg, podniósł i nas na duchu przybyciem Tytusa*.


Przypisy

7,6 - Zob. 2 Kor 2,13.

Zobacz rozdział