2 Kor 9,6-8

O JAŁMUŻNIE DLA UBOGICH Z JEROZOLIMY
Błogosławione skutki zbiórki
9 6 Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. 7 Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg*. 8 A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki


Przypisy

9,7 - Prz 22,8 (LXX).

Zobacz rozdział