2 Kor 9,7

O JAŁMUŻNIE DLA UBOGICH Z JEROZOLIMY
Błogosławione skutki zbiórki
9 7 Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg*.


Przypisy

9,7 - Prz 22,8 (LXX).

Zobacz rozdział