2 Krl 1,9-12

DOKOŃCZENIE RZĄDÓW OCHOZJASZA
Pan Bóg broni swojej czci
1 9 * Posłał zatem po niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Przyszedł więc on do Eliasza, gdy właśnie przebywał na szczycie góry, i powiedział do niego: «Mężu Boży! Na rozkaz króla, zejdź!» 10 Odpowiadając Eliasz rzekł do pięćdziesiątnika: «Jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba* i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką!» I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką. 11 Wtedy król powtórnie wysłał po niego innego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Ten odezwał się i rzekł do niego: «Mężu Boży! Tak rozkazuje król: Zejdź natychmiast!» 12 Odpowiadając Eliasz rzekł do nich: «Jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką!» A ogień Boży spadł z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesiątką.


Przypisy

1,9 - (2Krl 1,9-12) - Według Semitów między grupą a przynależną do niej jednostką istniała silna więź, a stąd obustronna odpowiedzialność. Zatem los dwóch pierwszych pięćdziesiątników stanowił również karę dla samego Ochozjasza, który z wielu tytułów zasługiwał na karę śmierci. Por. Pwt 13,10; Pwt 17,5; Pwt 18,10.
1,10 - Piorun.

Zobacz rozdział