2 Krl 15,10.15

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Zachariasz panuje w Izraelu (753)
15 10 Szallum, syn Jabesza, uknuł spisek przeciw niemu, zadał mu cios śmiertelny w Jibleam* i został w jego miejsce królem.
Szallum panuje w Izraelu (753)
15 Pozostałe zaś dzieje Szalluma oraz spisek, jaki uknuł, opisano w Księdze Kronik Królów Izraela.


Przypisy

15,10 - Tekst popr. wg LXX.

Zobacz rozdział